default_mobilelogo

OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

Likwidator Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w likwidacji z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 16/17 w Gdańsku informuje, że przedmiotowy związek zawodowy został postawiony w stan likwidacji na mocy Uchwały nr 3/2024 Walnego Zebrania Członków Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2024 r. Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby związku w terminie 1 miesiąca od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Koleżanki i Koledzy

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Administracyjnych RP bardzo dziękuje Wszystkim za wsparcie i ciepłe słowa utwierdzające nas w tym, że to co robimy ma sens. Przed nami pełno pracy i wyzwań, ale stajemy pełni odwagi i pewności, że potrafimy coś zmienić i że jesteśmy bardzo potrzebni, czego wyrazem jest wstępowanie pracowników sądów administracyjnych w nasze szeregi, za co bardzo dziękujemy i obiecujemy nie zawieść Waszych oczekiwań.

Ogólnopolski Związek Zawodowy powstał przede wszystkim po to, aby bronić interesów wszystkich pracowników Naszych sądów, nawet tych nie zrzeszonych w żadnym związku. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszędzie macie odwagę, aby zakładać organizacje związkowe i brać sprawy w swoje ręce. Jesteśmy przede wszystkim dla tych, którym brakuje siły, motywacji i wiary, że mogą być partnerami dla Prezesów Sądów, Dyrektorów i innych decydujących o naszym - pracowników losie.

Jesteśmy przykładem na to, że dialog i chęć współpracy prowadzi do dobrych rozwiązań, a także zmiany rzeczy, które wydają się niezmienne.

Nie ma rzeczy niemożliwych i to co kiedyś wydawało się mało realne, zaczyna nabierać kształtu, potrzeba tylko czasu i determinacji, aby o to zawalczyć.

Kiedy zaczynaliśmy spotkania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wizja podwyżek dla urzędników oraz zmiana naszej sytuacji kadrowo-płacowej wydawały się bardzo odległe. Małymi krokami wydreptywaliśmy ścieżki do Prezesa NSA, Szefa Kancelarii i innych ludzi sprawujących piecze nad sądami administracyjnymi. Rozmawialiśmy, często były to rozmowy niełatwe, ale zawsze konstruktywne i co najważniejsze wolę współpracy wykazywały obie strony. Tak jest do dziś, czego wyrazem są wspólne działania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Sądów Administracyjnych RP.

Mamy nadzieję, że osiągniemy to o co walczymy od lat, choć zdajemy sobie sprawę, że lista postulatów jest długa i będą one przedmiotem naszych kolejnych działań.

W związku z tym zachęcamy wszystkich, którym nieobca jest troska o własną przyszłość, aby przyłączyli się do nas, służąc pomocą i radą, zgłaszając swoje problemy, wnioski i postulaty. Obiecujemy sumiennie pochylić się nad wszystkimi.

Zarząd OZZPSA