default_mobilelogo

W dniu wczorajszym (03.02.2020 r.) przy, jak zwykle, pomocy Przewodniczących Związków Zawodowych Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Lublinie wystosowaliśmy pisma do Prezydenta RP, Premiera, Ministra Finansów i Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, informujące o wydarzeniu w Sejmie z 30 stycznia 2020 r., które to obniżyło Nasze podwyżki z 900 zł brutto do poziomu 300 zł brutto.

Wskazaliśmy na brak równego traktowania w procesie zmian wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości, informując jednocześnie jak na przestrzeni lat kształtowały się podwyżki w sądach administracyjnych (jeśli można tu mówić w ogóle o jakichkolwiek podwyżkach od 2009 r.). 

Zwróciliśmy się również do ww. osób o pilne zorganizowanie spotkań, mających na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Czekamy obecnie na ustalenie ewentualnych terminów spotkań.

Jednym słowem w dalszym ciągu nie odpuszczamy.