default_mobilelogo

 

Trochę historii, jak to się zaczęło...

Pomysł utworzenia organizacji związkowej dla pracowników sądów administracyjnych, powstał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. To pracownicy tego sądu postanowili jako pierwsi utworzyć Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Związek ten powstał w 2014 r.

W ślad za pracownikami WSA w Warszawie, zostały utworzone kolejne Związki:

  • Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (2015 r.), 
  • Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (2017 r.), 
  • Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (2018 r.), 
  • Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (2018 r.),
  • Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (2019 r.).

Wspólne działania wszystkich ww. Związków Zawodowych, działających w porozumieniu, pokazały, iż organizacje te są potrzebne pracownikom sądów administracyjnych, którzy do tego czasu nie byli reprezentowani przez żadną z organizacji związkowych. 

Z uwagi na brak możliwości reprezentowania wszystkich pracowników sądów administracyjnych powstał Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Sądów Administracyjnych Rzeczypospolitej Polskiej (w skrócie: OZZPSA). 

Związek ten powstał w sierpniu 2019 r., w ścisłej współpracy z pracownikami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Lublinie, Bydgoszczy i Gdańsku, a w skład Zarządu Związku, wchodzą przewodniczący poszczególnych związków w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Jest on pierwszą organizacją w Polsce reprezentującą osoby zatrudnione w sądach administracyjnych.

Jak jest teraz...

Związek został powołany do reprezentowania i obrony praw pracowników Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Nasza organizacja w działalności statutowej jest niezależna, działa na podstawie Statutu, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i innymi ustawami.

Naszym celem jest zrzeszenie wszystkich pracowników sądów administracyjnych, bo tylko tak możemy jeszcze skuteczniej działać na rzecz poprawy Naszych warunków pracy. Zachęcamy zatem do wstąpienia w Nasze szeregi. Dotychczasowe działania porozumienia Związków Zawodowych pozwoliły zapewne Wam na zaobserwowanie, iż staramy się za wszelką cenę poprawić sytuację wszystkich pracowników sądów administracyjnych. A to dopiero początek…

 

Już dziś podejmij decyzję i wstąp w szeregi 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Administracyjnych RP

 

STATUT OZZPSA